-

Đăng nhập

Đăng ký

Vui lòng đăng ký bằng email để được
tiếp nhận thông tin hữu ích từ COEI.

Đăng ký bằng Email +

COEI

Công ty COEI (sau đây gọi tắt là ‘chúng tôi’) luôn xem trọng thông tin cá nhân của Quý khách hàng và cam kết tuân thủ các luật định về “Bảo vệ thông tin cá nhân”. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân được quý Khách hàng cung cấp cho chúng tôi qua trực tuyến hay ngoại tuyến dựa theo những quy tắc và chính sách như sau:

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi đang thu thập những thông tin cá nhân của Quý vị để đăng ký tài khoản, tư vấn, và sử dụng các dịch vụ khác
(1) Các thông tin cá nhân cần thiết
- Thông tin bắt buộc: họ tên, email (ID), mật khẩu, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, dịch vụ tư vấn
- Thông tin không bắt buộc: Quốc gia du học, Chương trình du học, Yêu cầu gửi thông tin du học
(2) Cách thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân của quý vị bằng nhiều cách khác nhau thông qua: Website ( Đăng ký tài khoản), Fax, Điện thoại, Bảng tin tư vấn, Email, Đăng ký sự kiện, Bưu phẩm, Mạng Xã hội, v.v…

2. Mục đích sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của Quí vị với mục đích để cung cấp dịch vụ và hoạt động quảng cáo, marketing cụ thể như sau:
• Để trả lời các thắc mắc của quý vị và thực hiện các yêu cầu của quý vị, chẳng hạn như gửi cho quý vị các bản tin hoặc trả lời các câu hỏi và nhận xét của quý vị
• Gửi thông tin hành chính cho quý vị, ví dụ, thông tin về các Trang Web và các thay đổi về các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Bởi vì thông tin này có thể quan trọng cho việc quý vị sử dụng các Trang Web, quý vị không thể chọn bỏ việc nhận các thông tin liên lạc này.
• Hoàn tất và thực hiện giao dịch mua hàng của quý vị và/hoặc quyên góp của quý vị, ví dụ, xử lý các thanh toán của quý vị, thực hiện giao đơn hàng của quý vị đến quý vị, liên lạc với quý vị về giao dịch mua hàng của quý vị và cung cấp cho quý vị dịch vụ khách hàng có liên quan
• Cung cấp cho quý vị các cập nhật và các thông báo về các sản phẩm, khuyến mại và chương trình của chúng tôi và gửi đến quý vị các thư mời tham dự các chương trình đặc biệt
• Cho phép quý vị liên hệ với và được liên hệ bởi những người dùng khác thông qua các Trang Web, như được Trang Web có liên quan cho phép.
• Cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như phân tích và quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển các sản phẩm của chúng tôi, cải tiến các Trang Web của chúng tôi, nâng cao các dịch vụ và các sản phẩm của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng bá của chúng tôi, đáp ứng trải nghiệm và nội dung các Trang Web dựa trên các hoạt động trong quá khứ của quý vị trên các Trang Web, và đo độ hài lòng của khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng (bao gồm khắc phục sự cố liên quan đến các vấn đề của khách hàng).
• Chúng tôi có thể sử dụng địa điểm thực tế của thiết bị của quý vị để cung cấp cho quý vị các dịch vụ và nội dung dựa trên địa điểm được cụ thể hóa cho cá nhân quý vị. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ địa điểm thực tế của thiết bị của quý vị, kết hợp với thông tin về các quảng cáo nào quý vị đã xem và các thông tin khác chúng tôi thu thập, với các đối tác marketing của chúng tôi để giúp họ có thể cung cấp cho quý vị các nội dung được cụ thể hóa cho cá nhân quý vị hơn và nghiên cứu hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.
• Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được bởi các trình duyệt hoặc thiết bị của quý vị cho các mục đích thống kê cũng như để đảm bảo rằng các Trang Web hoạt động đúng chức năng.
• Khi chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp: (a) theo quy định của pháp luật áp dụng, bao gồm pháp luật bên ngoài quốc gia cư trú của quý vị; (b) tuân thủ thủ tục của pháp luật; (c) phúc đáp các yêu cầu từ các cơ quan công cộng và cơ quan nhà nước bao gồm các cơ quan công cộng và cơ quan nhà nước bên ngoài quốc gia cư trú của quý vị; (d) thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) bảo vệ các hoạt động của chúng tôi hoặc các hoạt động của bất kỳ bên liên kết nào của chúng tôi; (f) bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi, và/hoặc các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của bất kỳ bên liên kết nào của chúng tôi, quý vị hoặc những đối tượng khác; và (g) cho phép chúng tôi thực hiện các biện pháp chế tài sẵn có hoặc giới hạn các thiệt hại mà chúng tôi có thể gánh chịu.

3. Bảo lưu Thông tin Cá nhân và thời gian sử dụng

Khi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết, chúng tôi sẽ hủy bỏ thông tin một cách an toàn
"Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Đáng tiếc là không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể được đảm bảo an ninh 100%.
Nếu quý vị có lý do tin rằng tương tác của quý vị với chúng tôi không còn được đảm bảo an ninh nữa (ví dụ, nếu quý vị cảm thấy là độ an ninh của bất kỳ tài khoản nào quý vị có thể có với chúng tôi đã bị tổn hại), vui lòng thông báo ngay lập tức với chúng tôi về vấn đề đó bằng cách liên hệ với chúng tôi theo hình thức nêu ở mục “Liên Hệ Với Chúng Tôi”.
Chúng tôi sẽ giữ lại Thông Tin Cá Nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu ra trong Chính Sách Riêng Tư này.

4. Bảo vệ Thông tin Cá Nhân của trẻ em dưới 14 tuổi

Chúng tôi có cung cấp các chương trình dành cho trẻ em như Du học Bậc Trung Học Phổ Thông. Để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh khi cung cấp thông tin cá nhân để chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ

5. Thông tin nhạy cảm

Chúng tôi yêu cầu quý vị không gửi cho chúng tôi, và quý vị không tiết lộ, bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm nào (ví dụ, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, tình trạng sức khỏe hoặc y tế, lý lịch hình sự hoặc tư cách thành viên của nghiệp đoàn) trên hoặc thông qua các Trang Web hoặc theo cách thức khác cho chúng tôi. Trong các trường hợp loại trừ cụ thể, chẳng hạn như các yêu cầu về bảo hiểm, chúng tôi sẽ nêu rõ làm cách nào quý vị có thể thực hiện điều này một cách an ninh.

6. Biện pháp bảo đảm an toàn Thông tin Cá nhân được cung cấp

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ chống lại sự can thiệp, mất mát, truy cập trái phép, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ và sử dụng sai mục đích khác.
Các bước chúng tôi thực hiện bao gồm:
- Bảo trì công nghệ máy tính, con người và các biện pháp bảo mật dựa trên quy trình ví dụ tường lửa, cấu hình bảo mật mạng, mã hóa, sử dụng mật khẩu và các biện pháp thích hợp khác nơi thông tin được giữ dưới dạng điện tử.
- Cập nhật thường xuyên cho các hệ thống và cấu hình bảo mật để bảo vệ hệ thống của chúng tôi khỏi hoạt động độc hại.
- Hạn chế tiếp cận dữ liệu chỉ với những nhân viên cần truy cập để thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi.
- Đào tạo và đảm bảo rằng tất cả nhân viên của chúng tôi được yêu cầu, như là một điều kiện của việc làm, để xử lý thông tin cá nhân do chúng tôi giữ bí mật.
Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng nếu bạn gửi thông tin cho chúng tôi bằng điện tử thì internet không phải là môi trường an toàn. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để cung cấp một kênh bảo mật để nhận thông tin nhưng không thể bảo vệ hoàn toàn thông tin cá nhân trước khi nó đến với chúng tôi.

7. Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn chỉ cho các mục đích mà nó đã được thu thập. Chúng tôi sẽ sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn cho một mục đích khác chỉ khi bạn đồng ý, hoặc nếu bạn mong đợi chúng tôi làm như vậy hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ đảm bảo bạn có thể quyết định không tham gia các liên lạc như vậy trong tương lai."
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho người nhận ở nước ngoài như tổ chức giáo dục ở nước ngoài, cơ quan visa ở nước ngoài, trung tâm khảo thí IELTS, cơ quan chuyên môn và tổ chức thương mại hoặc cơ quan quản lý khi bạn tìm kiếm sự trợ giúp của chúng tôi nơi cần phải chia sẻ cho mục đích xác minh.

8. Các cập nhật đối với chính sách riêng tư này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Riêng Tư này. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Riêng Tư này sẽ trở nên có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính Sách Riêng Tư sửa đổi lên Trang Web. Việc quý vị sử dụng các Trang Web sau khi có các thay đổi này có nghĩa là quý vị chấp nhận Chính Sách Riêng Tư sửa đổi.

9. Mục đích sử dụng Cookie và cách từ chối mặc định

Chúng tôi sử dụng các Cookie hỗ trợ phân tích dữ liệu để cung cấp dịch vụ phù hợp với từng cá nhân và mục tiêu marketing như: phân tích thời gian và bình độ truy cập, lãnh vực và chương trình người truy cập quan tâm, số lượng tham gia sự kiện v.v..
Vui lòng lưu ý rằng nếu các cookie bị vô hiệu hoặc gỡ bỏ, không phải mọi tính năng của Trang Web có thể hoạt động như dự kiến, ví dụ có thể quý vị không thể viếng thăm một số khu vực nhất định của Trang Web chúng tôi hoặc có thể quý vị không thể nhận được những thông tin được cá nhân hóa khi quý vị viếng thăm Trang Web.
Nếu quý vị muốn xóa sạch tất cả các cookie được để lại bởi các trang web mà quý vị đã viếng thăm, sau đây là các đường liên kết mà quý vị có thể tải về ba chương trình có thể xóa các cookie theo dõi:

•http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
•http://www.spybot.info/en/download/index.html
•http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper

10. Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ các thắc mắc nào về Chính Sách Riêng Tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đăng ký tư vấn

Vui lòng đăng ký tư vấn trước để không phải chờ lâu, và được tư vấn chuyên sâu hơn. Để nhận tài liệu hướng dẫn du học, vui lòng đến các văn phòng đại diện của COEI.

  • Thứ 2 - thứ 6 [9:00 ~ 18:00] | Thứ 7 [10:00 ~ 13:00] ( Vui lòng gọi điện đặt hẹn trước) I Ngày lễ nghỉ

Xem điều khoản